Passage Uitvaarten

Corona en uitvaarten

Het afscheid en de uitvaart van onze dierbaren worden geraakt door de Corona maatregelen. De ervaring leert dat elke situatie om maatwerk vraagt én dat de richtlijnen continue in ontwikkelingen zijn. Al luisterend en puzzelend zorgt Passage uitvaarten samen met u, dat u dierbare met waarde wordt uitgevaren.

Mogelijkheden ten tijden van Corona 

Het document Wat is er allemaal mogelijk, Inspiratie voor een uitvaart ten tijde van Corona geeft zicht op mogelijkheden. Het document van het netwerk van uitvaartvernieuwers in het begin van de pandemie opgesteld maar biedt nog steeds inspiratie.

Belangrijkste restricties door Corona 

  • De belangrijkste regel: hou 1,5 meter afstand van elkaar behalve wanneer u tot één huishouden behoort. Uitvaartlocaties zijn hier op ingericht én u wordt gevraagd u eigen verantwoording hierin te nemen wanneer u bijvoorbeeld een plekje zoekt om te gaan zitten.
  • Voor afscheidsbijeenkomsten op een uitvaartlocatie/uitvaartcentrum geldt een maximum aantal gasten door de overheid ingesteld. Dit aantal verandert vaak en Passage uitvaarten kan u vertellen wat het maximum is op het moment dat u contact opneemt. Sowieso krijgt iedereen een vaste zitplaats en houdt 1,5 meter afstand. Per situatie is het verschillend of de uitvaart op een andere locatie kan plaatsvinden dan een kerk of aula van een crematorium zoals een groot zalencentrum, een landelijk gelegen koetshuis of stadse museumzaal. 
  • Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting dus na afloop van een ceremonie kunt u samenkomen voor een hapje of drankje. U kunt niet naar een andere locatie dan de locatie waar het afscheid heeft plaatsgevonden. Omdat iedereen een vaste zitplaats krijgt is het vaak de familie die langskomt, op afstand, om condoleances in ontvangst te nemen. Er zijn uitvaartcentra waar geen alcohol meer geschonken zal worden.
  • Bij een uitvaart wordt op de meeste locaties verzocht om contactgegevens te mogen noteren voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.
  • Wanneer u ouder bent dan 13 jaar wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. 
  • Het blijft wennen om elkaar niet te omhelzen of een hand te geven. Én er zijn alternatieven. Een handgebaar naar het hart of het vormen van een hart met uw handen, is een manier om uw medeleven liefdevol te tonen.
  • Voor thuisbezoek geldt het maximaal aantal bezoekers wat u van een ander huishouden mag ontvangen, hierop wordt geen uitzondering gemaakt. 
  • In overleg kijken we wat u de prettigste vorm van communiceren vindt. Communiceren met beeld zoals zoom, een huisbezoek of gewoon met de telefoon? In praktijk blijkt de computer of telefoon vooral bij voorgesprekken én later in een uitvaart week meer van waarde te zijn. Gelukkig is menselijk contact, onder restrictie van de geldende richtlijnen, ook gewoon mogelijk.  

Ervaringen Corona uitvaart

Wanneer u wensen en de omstandigheden duidelijk zijn, kan Passage uitvaarten u een bij passend advies geven. Zo ontstaat een afscheid dat voor u van waarde is. Voor meerdere klanten blijkt een intiem kleiner afscheid ook positieve ervaringen te geven. Familie, vrienden, buren worden met verdriet gemist én er is ook meer rust op de dag van de uitvaart doordat er minder mensen zijn. Met een live-stream van de afscheidsbijeenkomst, een video-opname en professionele foto’s kunnen meer mensen betrokken worden. Een online condoleance register is voor velen onbekend en biedt verrassende binding én troost aan vele bezoekers. Passage uitvaarten biedt u verschillende gradaties van privacy bij dit voor u kosteloos register. Later, op bijvoorbeeld de geboortedag, de trouwdag, kunnen meer mensen uitgenodigd worden voor een herinneringsbijeenkomst. Met begeleiding van een ritueel begeleider zou de dag uitgewerkt kunnen worden én meer betekenis kunnen krijgen.

Afscheid nemen, samen verdriet delen, elkaar troosten, het blijft onverminderd belangrijk. En het blijft mogelijk om hier in rust samen invulling aan te geven.
Wil u meer weten of overleggen over een uitvaart in tijden van Corona?

Bel gerust dan kijken we wat voor u specifieke situatie gewenst en mogelijk is.

Sandra van der Pas 06 55303385 of mail info@passageuitvaarten.nl