Passage Uitvaarten

Corona en uitvaarten

Het afscheid en de uitvaart van onze dierbaren worden geraakt door de Corona maatregelen. Per 1 Juli veranderen richtlijnen en is er meer mogelijk, nog steeds op 1,5 meter van elkaar. Al luisterend en puzzelend zorgt Passage uitvaarten samen met u, dat u dierbare met waarde wordt uitgevaren.

Mogelijkheden ten tijden van Corona

Dit document Wat is er allemaal mogelijk, Inspiratie voor een uitvaart ten tijde van Corona geeft zicht op mogelijkheden. Het document is opgesteld vóór het loslaten van de 30 personen regel en biedt nog steeds inspiratie.

Belangrijkste restricties door Corona

Vanaf 1 juli 2020 kunnen er in principe meer dan 30 personen bij  een uitvaart aanwezig zijn. Het hangt veel af van de plek waar de uitvaart wordt gehouden. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel).

In de praktijk zullen de meeste gangbare uitvaartruimten én ook zalen van een restaurant of theater, ruimte kunnen bieden aan ongeveer 30-100 personen. Er is dus maatwerk nodig. Wanneer u wensen en de omstandigheden duidelijk zijn, kan Passage uitvaarten u een bij passend advies geven. Wellicht kiest u wel voor een locatie buiten.

Het blijft wennen om elkaar niet te omhelzen of een hand te geven. Én er zijn alternatieven. Een handgebaar naar het hart of het vormen van een hart met uw handen, is een manier om uw medeleven liefdevol te tonen.
In overleg kijken we wat u de prettigste vorm van communiceren vindt. Communiceren met beeld zoals zoom of gewoon met de telefoon? In praktijk blijkt de computer of telefoon vooral bij voorgesprekken én later in een uitvaart week meer van waarde te zijn. Gelukkig is menselijk contact, onder restrictie van de geldende richtlijnen, ook gewoon mogelijk.  

Ervaringen Corona uitvaart

Voor meerdere klanten blijkt een intiem klein afscheid juist ook van meerwaarde te zijn. Familie, vrienden, buren worden met verdriet gemist én er is ook meer rust op de dag van de uitvaart doordat er minder mensen zijn. Met een live-stream van de afscheidsbijeenkomst, een video-opname en professionele foto’s kunnen op een mooie wijze meer mensen betrokken worden. Bij een erehaag bij de locatie van afscheid of langs de route, kunnen meer mensen in praktijk aanwezig zijn. Een online condoleance register is voor velen onbekend en biedt verrassende binding én troost aan vele bezoekers. Later, op bijvoorbeeld de geboortedag, de trouwdag, kunnen meer mensen uitgenodigd worden voor een herinneringsbijeenkomst. Met begeleiding van een ritueel begeleider zou de dag uitgewerkt kunnen worden én meer betekenis kunnen krijgen.

Afscheid nemen, samen verdriet delen, elkaar troosten, het blijft onverminderd belangrijk. En het blijft mogelijk om hier in rust samen invulling aan te geven.
Wil u meer weten of overleggen over een uitvaart in tijden van Corona?
Bel gerust dan kijken we wat voor u specifieke situatie gewenst en mogelijk is.

Sandra van der Pas 06 55303385 of mail info@passageuitvaarten.nl