Passage Uitvaarten

Corona en uitvaarten

Het afscheid en de uitvaart van onze dierbaren worden geraakt door Corona maatregelen. De ervaring leert dat elke situatie om maatwerk vraagt én dat de richtlijnen continue in ontwikkelingen zijn. Al luisterend en puzzelend zorgt Passage uitvaarten samen met u, dat u dierbare met waarde wordt uitgevaren.

Positieve ervaringen

Naast het verdriet van restricties door coronabeleid zijn er ook positieve ervaringen. Voor meerdere klanten blijkt een intiem kleiner afscheid juist ook waardevol te zijn. Familie, vrienden, buren worden met verdriet gemist én er is ook meer rust op de dag van de uitvaart en meer persoonlijk contact mogelijk. Een live-stream van de afscheidsbijeenkomst is veel meer bekend geworden en daarmee vertrouwd om in te zetten bij een afscheid. Dat geldt ook voor een video-opname en professionele foto’s om op een ander moment meer mensen te betrekken. Op een online condoleance register worden foto’s en muziek gedeeld en persoonlijke berichten voor nabestaande achter gelaten. Eerder voor velen een onbekend fenomeen wat verrassende binding én troost aan vele bezoekers geeft. Passage uitvaarten biedt u kosteloos een online register aan.

Belangrijkste restricties door Corona 

  • De belangrijkste regel: hou 1,5 meter afstand van elkaar behalve wanneer u tot één huishouden behoort. Uitvaartlocaties zijn hier op ingericht én u wordt gevraagd u eigen verantwoording hierin te nemen wanneer u bijvoorbeeld een plekje zoekt om te gaan zitten.
  • Voor afscheidsbijeenkomsten op een uitvaartlocatie/uitvaartcentrum geldt vaak dat de grootte van een locatie het maximum aantal gasten bepaalt wil iedereen 1,5 meter afstand kunnen houden. Per situatie kijken we welke locatie het meest geschikt is voor het afscheid dat u wil organiseren. Een kerk of aula van een crematorium of alternatieve locaties zoals een zalencentrum, een landelijk gelegen koetshuis of stadse museumzaal. 
  • Uitvaartcentra zijn vaak uitgezonderd van de horecasluiting. Geldt er geen horecasluiting is de keuze vrij waar u met een hapje of drankje wil samenkomen. Afhankelijk van het dan geldende beleid, wordt mogelijk om een coronatoegangsbewijs gevraagd. Om zoveel mogelijk beweging van gasten te voorkomen is het vaak de familie die langskomt om, op afstand, condoleances in ontvangst te nemen. 
  • U wordt gevraagd om een mondkapje te dragen wanneer u loopt. Wanneer u zit mag het mondkapje af.
  • Het blijft wennen om elkaar niet te omhelzen of een hand te geven. Én er zijn alternatieven. Een handgebaar naar het hart of het vormen van een hart met uw handen, is een manier om uw medeleven liefdevol te tonen.
  • In overleg kijken we wat u de prettigste vorm van communiceren vindt. Communiceren met beeld zoals zoom, een huisbezoek of gewoon met de telefoon? In praktijk blijkt de computer of telefoon vooral bij voorgesprekken én later in een uitvaart week meer van waarde te zijn. Gelukkig is menselijk contact, onder restrictie van de geldende richtlijnen, ook gewoon mogelijk.  

Afscheid nemen, samen verdriet delen, elkaar troosten, het blijft onverminderd belangrijk. En het blijft mogelijk om hier in rust samen invulling aan te geven.
Neem contact op om te kijken wat voor u specifieke situatie gewenst en mogelijk is.

Sandra van der Pas 06 55303385 of mail info@passageuitvaarten.nl