Passage Uitvaarten

voorgesprek

“Nu we het er over hebben, ik heb wel een paar wensen.” 

Wanneer het overlijden dichterbij komt, komt er een moment dat u vaker gaat nadenken over afscheid. Over je uitvaart praten is voor velen ongewoon. En stel je bent ongeneeslijk ziek, dan wil je vaak gewoon door. Ondertussen zingen er vragen en zorgen rond in je hoofd over uitvaarten. In een voorgesprek kunnen deze vragen en zorgen in alle rust besproken worden.

Passage uitvaarten gaat steeds vaker op informele wijze in gesprek over een komende uitvaart. Het is toch logisch dat u met vragen zit, wanneer uw overlijden of dat van een naaste dichterbij komt? Het geeft alle betrokkenen rust wanneer de uitvaart ter sprake is gekomen, wanneer steeds terugkomende vragen beantwoord zijn of wanneer u heel praktisch weet wat een uitvaart gaat kosten. Bent u iemand die graag regie heeft over het eigen leven, u kunt ook uw wensen rondom u afscheid vastleggen. Wanneer u de invulling van uw uitvaart geheel overlaat aan naasten, komen we graag bij u lang om kennis te maken zodat u kunt kijken of uw naasten in goede handen zijn. 

Wat is een voorgesprek?

In een voorbespreking over uitvaarten kunt u vrijblijvend en kosteloos, alle vragen stellen die u wilt. U krijgt informatie over wat er bij een begrafenis of crematie komt kijken. We kunnen brainstormen over ideeën en mogelijkheden en u kunt ook vastleggen wat u juist niet wilt.  Alles is bespreekbaar, geen vraag is vreemd, geen wens onmogelijk. En wat u liever niet bespreekt, laten we rusten tot het moment er rijp voor is.

Passage uitvaarten maakt vrijblijvend een verslag van een voorgesprek dat u kunt gebruiken. Dit verslag biedt houvast aan naasten bij het vormgeven van de uitvaart waardoor er meer tijd ontstaat voor afscheid. Op elk gewenst moment kunt u het document aanpassen naar uw wensen. Wilt u uw uitvaartwensen officieel vastleggen, dan kan dit via een notariële akte of met een ondertekende verklaring. De uitvaart kan dan precies zo gaan, zoals u wenst.

Neem gerust contact op om te praten over wat u aan de orde wilt stellen.