Passage Uitvaarten

na afloop

Na enkele weken kijkt de uitvaartbegeleider in een afrondend gesprek met u terug op de begrafenis of crematie en de periode voor de dag van de uitvaart. Ook ontvangt u bij dit nagesprek, de eindfactuur.

Nazorg bij uitvaart

Een overlijden en de daarop volgende uitvaart, zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen. De uitvaartbegeleider neemt u stap voor stap mee door de intensieve dagen van afscheid. Wanneer er enige tijd verstreken is, krijgt u in het nagesprek de mogelijkheid om uw ervaringen rondom de uitvaart te bespreken. U kunt vragen stellen en mogelijk heeft u behoefte aan informatie over bijvoorbeeld gedenkmonumenten of urnen. Wanneer u een bedankkaartje wilt sturen maken we hierover afspraken. Passage uitvaarten zal u in het nagesprek ook uitnodigen te reflecteren op haar dienstverlening.

Bij het nagesprek krijgt u een handig naslagwerk: “Zorgen erna” over afwikkeling van nalatenschap. Na een jaar wilt u wellicht vorm geven aan een herdenking. Indien gewenst, begeleidt Passage uitvaarten u daar bij.