Passage Uitvaarten

Proclaimer

Passage uitvaarten streeft er na dat alles op deze site klopt en heeft de site met zorg samengesteld. Staan er onjuistheden, meldt dat vooral bij Passage uitvaarten.

We moeten u van een aantal zaken op de hoogte stellen. Aan de informatie en diensten die u vindt op www.passaguitvaarten.nl, kunt u op geen enkele wijze rechten ontlenen. Wanneer informatie niet juist en/of onvolledig is, aanvaardt Passage uitvaarten daarvoor geen aansprakelijkheid. Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat u deze site binnentrad of de site heeft gebruikt, is niet voor rekening van Passage uitvaarten. Ook is Passage uitvaarten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie op sites van derden, waarnaar op deze site wordt verwezen.

Deze website is eigendom van Passage uitvaarten. Wilt u iets van de pagina’s gebruiken of kopiëren in welke vorm dan ook, neemt u dan eerst contact op met Passage uitvaarten. U heeft namelijk vooraf schriftelijke toestemming nodig voordat dat mag. Tenslotte mag Passage uitvaarten de inhoud van deze website ten alle tijden veranderen, zonder dat van te voren aan te kondigen.