Ik schrijf weinig reviews maar wil graag mijn positieve ervaringen met Sandra delen. Echt super zoals hoe Sandra ons bij de hand heeft genomen om alles rondom de uitvaart te regelen. In ons geval een echt pressure coocker waarbij elk dagdeel telde en Sandra altijd de regie hield en 24/7 aanspreekbaar. Voor ons was deze continue servicegerichtheid essentieel en ik vermoed dat we hier bij de grote uitvaartondernemingen bot zouden hebben gevangen.