Norbert en familie

Het overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis, waarbij een fijne hand van organiseren beslist een belangrijke vaardigheid is. Wij kunnen zonder meer verklaren, dat Sandra deze vaardigheid tot in perfectie beheerst.

Op aanbeveling van de huisarts van onze zus hebben wij haar benaderd en zij heeft ons op een uitstekende wijze begeleid bij de invulling van de uitvaartplechtigheid en alles wat daarmee samenhangt.
Wat ons vooral is opgevallen is, dat Sandra op geen enkele wijze sturend bezig was maar telkens met alternatieven kwam bij het keuzeproces dat uiteindelijk heeft geleid tot een invulling van het hele gebeuren, zodat wij aan het afscheid een mooie herinnering en een goed gevoel hebben overgehouden.
Zij heeft zich goed geïnformeerd over de saillante details van onze zus, zodat zij daar in haar voorstellen op kon inspelen en bij de plechtigheid zelf daar gebruik van kon maken.
Van de opstelling van de rouwkaart qua tekst en beeldelement, de invulling van de rouwplechtigheid tot aan het vinden van een mooie plek voor het graf heeft Sandra ons geholpen met suggesties, zodat wij zelf een goede keuze konden maken.Bij dit alles heeft zij alle tijd genomen, die wij nodig hadden.
Wij hebben haar vol vertrouwen de leiding van de uitvaartplechtigheid gegeven en ook dit was een goede beslissing. Uit de wijze waarop zij dit gebeuren heeft geleid sprak een groot invoelingsvermogen en dit kreeg vorm in een uitstekende presentatie. Ook de organisatorische aspecten rond de uitvaartplechtigheid, zoals de catering, waren tot in de puntjes geregeld.
Al met al kunnen wij terugkijken op een mooie afsluiting van een op zich droevig gebeuren, dat het overlijden van een geliefd familielid toch is. Haar inzet heeft zeker bijgedragen aan een mooi afscheid van onze zus.
Wij kunnen dan ook zonder enig voorbehoud Sandra van der Pas aanbevelen om een dergelijk afscheid te organiseren en te begeleiden. Wij kunnen haar kort en krachtig typeren als een professional met het juiste gevoel.

Norbert en familie Utrecht, 2016